Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

ANTIKVARISK MÅLNING

WIBO FÄRG AB är idag en av de ledande leverantörerna av målningsmaterial vid renovering och underhåll av kulturbyggnader och kyrkor i Sverige och Norden.

Vi har specialiserat oss på att tillsammans med målare, konservatorer och antikvarier ta fram skräddarsydda färger och behandlingar som anpassas efter objektens förutsättningar och önskat slutresultat.

Vid framtagning av denna typ av färger utnyttjar vi våra erfarenheter från mängder med tidigare objekt för att hantverksmässigt kunna framställa material som uppfyller de högt ställda krav som denna typ av renoveringsarbete ställer - både vad gäller materialval och färgsättning. Vi har under åren även samlat på oss mycket kunskap om hur man arbetade och vilka material som kom till användning även utanför själva måleriet, och har idag mängder med kontakter för att ta fram "gammalt" material som normalt kan vara mycket svårt att få tag i.

Detta innebär att vi idag bl.a. håller oss med egen import av pigment från ledande fabriker och leverantörer i Europa för att kunna garantera kvalitén på de färger vi levererar.

De Arbetsbeskrivningar som vi redovisar på denna hemsida är endast generella och behöver eventuellt justeras mot objektet.

Kontakta oss därför med era önskemål så hjälper vi till att ta fram relevanta hanteringsanvisningar och material med de egenskaper Ni önskar.