Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

HANTVERKETS BOK 1937

NORMALBESTÄMMELSER (ETT AXPLOCK)

1 Limfärg med underbehandling

Nya ytor

01 Avslipning och 1 ggr. strykning i vit eller ljus ton

02 Avslipning, såpning och 1 ggr. strykning i vit eller ljus ton

03 Avslipning, kridering, såpning och 1 ggr. strykning i vit eller ljus ton

Gamla ytor

04. Nedskrapning och borttvättning av gammal limfärg

05. Utlagning av hål och sprickor med gips eller spackelfärg

06. Såpdränkning och 1 ggr. strykning med limfärg i vit eller ljus ton

07. 1 ggr. strykning med s.k. patentfärg och strykning med limfärg i vit eller ljus ton

08. 1 ggr. strykning med oljefärg och strykning med limfärg i vit eller ljus ton

09. 1 ggr. spackling och slipstrykning samt 1 ggr. strykning med limfärg i vit eller ljus ton

2 Oljefärg på nytt trä

Enkel

41. Schellackering, grundning, kittning och 1 ggr. strykning

42. Schellackering, grundning, kittning och 2 ggr. strykning

43. Schellackering, grundning, ispackling, påspackling och 2 ggr. strykning

Ordinär

44. Schellackering, grundning, ispackling, bredspackling och 2 ggr. strykning

45. Schellackering, grundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finspackling, påbättring och färdigstrykning

Fin

46. Schellackering, grundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finspackling och 2 ggr. strykning

Extra fin

47. Schellackering, grundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finbredspackling och 3 ggr. strykning, sista gången med lack eller emaljfärg (Skall polering företagas bör punkt 47 utökas med ytterligare en bredspackling och vattenslipning)

3 Målning med oljefärg på golv och linoleummattor,

betsning eller lasering och fernissning

58. Avslipning, oljning eller grundning, ispackling eller kittning

59. Avslipning, oljning och 2 ggr. strykning

60. Avslipning, grundning, ispackling, bredspackling och 2 ggr. strykning

61. Avslipning, grundning, 2 ggr. bredspackling och 2 ggr. strykning

62. Avslipning, strykning 1 ggr. med lackfärg eller cellulosalackfärg

63. Avslipning, strykning 2 ggr. med lackfärg eller cellulosalackfärg

64. Avslipning, lasering eller betsning

65. Avslipning och 1 ggr. blankfernissning

66. Avslipning och 2 ggr. blankfernissning

67. Avslipning och fernissning med matt fernissa

68. Avslipning och fernissning med cellulosalackfärg

69. Avslipning och vaxboning

70. Avslipning, betsning och vaxboning

4 Oljefärg på förut målat trä

71. Avbränning

72. Avlutning

Enkel

73. Luttvättning, uppskrapning, kittning och 1 ggr. strykning

74. Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling och påspackling, påbättring och 1 ggr. strykning

75. Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling, påspackling och 2 ggr. strykning

Ordinär

76. Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling, delvis bredspackling, slipstrykning och färdigstrykning

77. Luttvättning, uppskrapning, slipgrundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finspackling, påbättring och färdigstrykning

Fin

78. Luttvättning, uppskrapning, slipgrundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finspackling och 2 ggr. strykning

Extra fin

79. Luttvättning, uppskrapning, slipgrundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finspackling och 3 ggr. strykning, sista gången med lack- eller emaljfärg (Skall polering företagas bör punkt 79 utökas med ytterligare en bredspackling och vattenslipning)

Obs! I det fall där någon av punkt 71 eller 72 tillämpas, behandlas ytan därefter som på nytt trä med slipgrundning i stället för grundning.

5 Oljefärg på nya murytor

80. Utlagning av hål och sprickor

Enkel

81. Avslipning, oljning och 1 ggr. strykning

82. Avslipning, oljning och 2 ggr. strykning

83. Avslipning, 1 ggr. bredspackling och 2 ggr. strykning

84. Avslipning, oljning, 1 ggr. bredspackling och 2 ggr. strykning

Ordinär

85. Avslipning, oljning, 2 ggr. bredspackling och 2 ggr. strykning

86. Avslipning, oljning, 2 ggr. bredspackling, slipstrykning, finspackling, påbättring och 1 ggr. strykning

Fin

87. Avslipning, oljning, 2 ggr. bredspackling, slipstrykning, finbredspackling, och 2 ggr. strykning, sista gången med lack eller emaljfärg

Extra fin

88. Avslipning, oljning, 3 ggr. bredspackling, vattenslipning, slipstrykning, finbredspackling och 3 ggr. strykning, sista gången med lack- eller emaljfärg (Polering kan efter beställning utföras på ytor behandlade enligt punkt 88)

6 Oljefärg på förut målade murytor

Enkel

89. Luttvättning, kittning och 1 ggr. strykning

90. Luttvättning, uppskrapning, kittning och 1 ggr. strykning

91. Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling, påspackling, påbättring och 1 ggr. strykning

Ordinär

92. Luttvättning, uppskrapning, pågrundning, ispackling, påspackling och 2 ggr. strykning

93. Luttvättning, uppskrapning, slipgrundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finspackling, påbättring och färdigstrykning

Fin

94. Luttvättning, uppskrapning, slipgrundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finbredspackling, slipstrykning och färdigstrykning med lack eller emaljfärg

Extra fin

95. Luttvättning, uppskrapning, slipgrundning, ispackling, bredspackling, slipstrykning, finbredspackling, slipstrykning därå och 2 ggr. strykning, sista gången med lack- eller emaljfärg (Skall polering företagas bör punkt 47 utökas med ytterligare en bredspackling och vattenslipning)