Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

wibo färg ab

Äkta Emulsionsfärg

Wibo's Äkta Emulsionsfärg är en svensktillverkad matt patent och färdigfärg främst avsedd för väggar och tak inomhus. Produkten är miljö och allergivänlig och används till hemmets alla torra ytor inomhus. Färgen har mycket god täckkraft på de flesta underlag. Emulsionsfärg kan nyanseras i enlighet med de flesta förekommande färgkartor.

förarbete

Ett väl utfört underarbete är ett måste för ett bra slutresultat. Läs noga igenom de arb. beskrivningar som ni finner på burken o/e vår hemsida. Underlaget ska vara jämnt sugande slätt, matt, rent, fast och torrt. Skydda golv, möbler etc. innan ni börjar måla.

målning

Färgen är klar att användas, använd pensel eller roller. Färgen kan även appliceras med färg- spruta om rätt storlek på munstycke används. För på färgen jämt och metodiskt, arbeta alltid med jämnt tryck och hastighet. Eftersläta genom att rolla färgen i samma riktning för unvikande av flammighet. Färgen ger en låg gräng och ska appliceras i två skikt med tid för gemomtorkning mellan.

efter målning / underhåll

Torka noggrant av verktyg innan rengöring i såpa och vatten. Färgrester får ej hällas ut i avloppet utan ska lämnas på återvinningstation. OBS! Var mycket noga att vattendränka tyg-trasor etc. för att eliminera risk för självantändning. Var rädd om vår miljö.

användningsområde Väggar och tak inomhus brandklass Ej brandfarlig
bindemedel Kokt linolja lagring Ca. 2 år
glans Matt minsta temp vid målning 12 celcius
rengöring Såpa och vatten åtgång 5-9 kvm ber. på underlag
spädning/förtunning Ska ej spädas verktyg Pensel, roller, spruta
torktid Ca. 24 tim storlekar 1, 3, 5 och 10 liter

All info här presenterat är baserat på tester och verkligt utfall. Då all färg är ett halvfabrikat kan vi endast garantera varans kvalitet i burken. Slutresultatet beror på en mängd faktorer såsom t.ex. utförande, underlagets skick, förabete, lufttemp. och fuktighet mm.

WIBO FÄRG AB // Aröds IND. VÄG 17-19 // 422 43 HISINGS BACKA // +46 31 51 90 25 info@wibofarg.se // www.wibofarg.se