Aröds ind.väg 17-19
417 05 Göteborg
tel 031-238260
mail: info@wibofarg.se

CHECKLISTA RENOVERINGSMÅLNING UTVÄNDIGT

Det viktigaste för att lyckas med underhållsmålning av gamla färgskikt är att ta reda på vilket skick ytorna är i och vilken typ av färg som är applicerad sedan tidigare.

Börja med att göra en ordentlig okulär besiktning av alla ytor som skall målas.

Leta efter sådant som inte ser normalt ut - flagning på udda ställen som t.ex. under en takfot, eller fläckvis spjälkning under en ventil eller ett fönster.

Flagning vid ändträ kan betraktas som normalt om panelen är av gran eftersom all nederbörd samlas där.

Fura tar inte upp speciellt mycket fukt i ändträet varför kraftig flagning där inte är att betraktas som normalt.

Man kan utgå ifrån att i stort sett all flagning beror på fukt i underlaget i någon form. Den enda typ av färg som inte flagar när det kommer in fukt bakom färgfilmen är latexfärg, vilket är en nackdel eftersom detta kan leda till rötskador på den latexmålade panelen.

Orsaken till fuktproblemet/flagningen måste lösas innan ommålning kan ske eftersom risken annars är att den nya färgen kommer att flaga av på samma ställe igen.

Även kraftig påväxt av grönalger indikerar någon form av fuktproblem eftersom algerna bara trivs på fuktiga ställen. Undantaget är om man har lövträd (ex. björk) eller gröna buskar nära fasaden eftersom algerna då förmodligen kommer från dessa.

Stick in ett knivblad i träet och känn efter om det känns mjukt eller hårt. Känns det mjukt har man förmodligen redan en skada på virket och den angripna biten kan behöva bytas ut.

Försök fastställa vilken typ av färg som huset är målat med.

Om man inte har utfört tidigare ommålningar själv kan man inte vara säker på att de burkar som står kvar i källaren är de som användes förra gången.

Slamfärger är enkla att känna igen eftersom dessa är helmatta och att man ganska lätt kan borsta bort färgen ned till trärent. Även kulören brukar kunna ge en vägledning.

Att se skillnad på oljefärg och latexfärg kan däremot vara svårare för ett otränat öga.

Är huset byggt mellan 1965 och 1990 kan man nästan alltid utgå ifrån att det inte målats med någon ren linoljefärg utan att denna varit ”förstärkt” med alkydolja (harts), vilket i princip jämställer den med andra alkydoljefärger. Dessa färgtyper blir oftast lite spröda och hårda vid åldrandet varför dom alltid flagar på utsatta ställen. Flagorna är ofta hårda och sprätter sönder om man försöker vika dom.

Har man ett hus som inte målats om på 10 år eller mer och färgfilmen däremot är intakt kan man utgå ifrån att det förmodligen är målat med en latexfärg.

För att fastställa om det är en plastfärg kan man gnugga en liten bit med T-Röd eftersom plasten löser sig i alkohol, vilket inte oljefärg gör. Om man efter några minuters gnuggande har tagit sig ned till träet rör det sig förmodligen om en latexfärg.

Man kan på motsvarande sätt testa oljefärg genom att förvattna och lägga på lite lut eller brunsåpa på en fläck. Om färgen efter några minuter blir brun och löser upp sig är det förmodligen en oljebaserad färg.

Eftersom det idag byggs många hybridfärger med latex och olja blandat är dessa metoder inte helt säkra, och känner man sig osäker trots tester bör man ta kontakt med någon sakkunnig som kan göra en bedömning.

Förarbeten

När man fastställt färgtyp och skadebild måste fasaden tvättas, rötskadat virke bytas ut och lös färg tas bort.

Börja med att göra tvätt-tester enligt rekommendationerna i ”Tvättråd”.

Efter det att ytorna tvättats skrapas all lös färg ned mycket noggrant och rötskadad panel bytes.

Om man av någon anledning bestämt att all färg skall tas bort ned till trärent, utgår naturligtvis det ovanstående.

Grundning, schellackering, spackling

Alla trärena ytor måste mättas med en vätande grundfärg om slutresultatet skall bli en hållbar färgfilm. Detta gäller inte vid målning med slamfärg!

Grundfärgen är det viktigaste lagret eftersom det är den som mättar träet samtidigt som den skall ge ett gott fäste för de efterföljande färgskikten.

Kontrollera gärna att den grundfärg Ni köpt har god vätförmåga genom att droppa lite grundfärg på en papperskasse. Om det på baksidan bildas en fettfläck efter att grundfärgen torkat har den vätande egenskaper. Ju större fettfläck desto fetare är färgen och ju bättre mättar den träet. Undvik dock att grunda med ren linolja eftersom ytan då kan bli för fet med risk för krackelering i färdigfärgen.

Om fasaden består av gammal furupanel och tidigare varit ljus och skall målas med mörka färger, eller om färgborttagning utförts med värme eller infravärme bör kvistarna efter grundningen schellackeras. Risken för kådgenomslag är annars mycket stor.

Spackling med linoljespackel går bra på vertikala ytor om man övermålar med linoljefärg, men fungerar inte på horisontella eftersom färgen där kommer att flaga av.

Att fylla sprickor med latexfog brukar inte ge något bra estetiskt slutresultat och en god regel är att om sprickan är för liten för att lagas med trä – låt den vara!

Alla fasader är olika och man kan behöva anpassa arbetet och materialet mer än vad som anges ovan.

Om Du trots råden ovan känner Dig osäker på vad Du skall göra – kontakta oss då gärna så skall vi försöka hjälpa till att ta fram ett hållbart alternativ.